ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ

Associate

Ο Δημήτρης Μπατσίλας είναι δικηγόρος Αθηνών από το έτος 2018.
Εξειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο, αστικό δίκαιο και το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τίτλοι σπουδών

  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εμπορικό Δίκαιο (LL.M.)
  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B.)

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά