ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΧΤΙΑΡΟΓΛΟΥ

Associate

H Μαρία Μπαχτιάρογλου είναι δικηγόρος Αθηνών από το έτος 2019.
Εξειδικεύεται στο εμπορικό και οικονομικό δίκαιο, δίκαιο προστασίας καταναλωτή, δίκαιο αστικής ευθύνης και ευθύνης από τροχαία ατυχήματα.

Τίτλοι σπουδών

  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δίκαιο και Οικονομία (LL.M.)
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή (LL.B.)

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά