ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΛΗΣ

Senior Associate

Ο Αποστόλης Μπαλής είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2017.
Ειδικεύεται σε θέματα αστικής ευθύνης (συμβατικής & εξωσυμβατικής), σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ασφαλιστικού δικαίου και διοικητικού δικαίου.

Τίτλοι σπουδών

  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευρωπαϊκό Δίκαιο (LL.M.)
  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημόσιο Δίκαιο (LL.M.)
  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B.)

Γλώσσες

Αγγλικά