Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η Εταιρία Pd Law Offices δεσμεύεται να προασπίσει τα δικαιώματα των πελατών της και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων τους συνδυάζοντας :

  • Τον επαγγελματισμό με την ανθρώπινη προσέγγιση
  • Την αποτελεσματικότητα με την συνέπεια
  • Την ισότιμη μεταχείριση με το σεβασμό στη μοναδικότητα τους

Στη δικηγορική εταιρία PD Law Offices πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένας δικηγόρος δεν μπορεί να ασκήσει ουσιαστική συμβουλευτική δικηγορία αν δεν έχει κατανοήσει σε βάθος τις ανάγκες του πελάτη και, πρωτίστως, αν δεν έχει δοκιμαστεί πρώτα στο χώρο της δικαστηριακής πρακτικής, όπως ακριβώς πράττει το γραφείο μας τα τελευταία 37 χρόνια. Οι δικηγόροι του γραφείου μας δεν ασχολούνται μεμονωμένα με «μάχιμη» ή «συμβουλευτική» δικηγορία, αλλά με την πρακτική αμφοτέρων, με τρόπο ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να επωφεληθούν από τη συνδυασμένη εμπειρία τους.

Λαμβανομένων υπόψη των υποδομών της εταιρίας μας, της άριστης κατάρτισης των συνεργατών μας, της πολυετούς εμπειρίας μας, της διαρκούς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης μας, αλλά και χάρη στο πελατολόγιό μας που περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεωρούμε ότι είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε δικαστική διαφορά και να συμβουλέψουμε πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει άρτια νομική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, καθώς συνεργάζεται, στο χειρισμό διασυνοριακών διαφορών, με διακεκριμένες δικηγορικές εταιρίες του εξωτερικού, ενώ παράλληλα έχει συνεχή παρουσία της στη διεθνή νομική κοινότητα ως ενεργό μέλος διεθνών οργανισμών όπως:

 

 

Περαιτέρω, η εταιρία μας έχει επίσης διακριθεί σε γνωστά διεθνή legal directories, όπως: