ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ

Senior Associate

Η Αικατερίνη Γιαννακάκου είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1985 και επιστημονική συνεργάτης στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1981.

Ειδικεύεται σε θέματα αστικής ευθύνης και επιβλέπει τον χειρισμό υποθέσεων της εταιρίας Coris Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Διακανονισμού Ζημιών και του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης. Επίσης, συμβουλεύει αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες αναφορικά με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα καθώς και στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Τίτλοι σπουδών

  • Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ιστορία Διεθνών Σχέσεων (LL.M)
  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B.)

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά