ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΑΡΑΝΤΑΝΗ

Partner

Η Αναστασία Νταραντάνη είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρίας Pd Law Offices και δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1983.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία της σε διαφορές αστικού και εμπορικού δικαίου, που ξεπερνά τα τριάντα (30) χρόνια, είναι νομική σύμβουλος σε ζητήματα χειρισμού ζημιών και αποζημιώσεων και σε ασφαλιστικές εταιρίες. Ειδικεύεται σε θέματα αστικής ευθύνης (συμβατικής & εξωσυμβατικής), καθώς και σε διαφορές οικογενειακού και διοικητικού δικαίου (αγωγές αποζημιώσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, κ.α.).

Η Α. Νταραντάνη είναι νομική σύμβουλος στο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ενώ έως το 2015 τελούσε χρέη νομική συμβούλου στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Γλώσσες

Αγγλικά