ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΑΡΑΝΤΑΝΗ

Partner

Η Αναστασία Νταραντάνη είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρίας PD Law Offices και δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1983.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία της σε διαφορές αστικού και εμπορικού δικαίου, που ξεπερνά τα τριάντα χρόνια, είναι νομική σύμβουλος σε ζητήματα χειρισμού ζημιών και αποζημιώσεων και σε ασφαλιστικές εταιρίες. Ειδικεύεται σε θέματα αστικής ευθύνης (συμβατικής & εξωσυμβατικής), καθώς και σε διαφορές οικογενειακού και διοικητικού δικαίου (αγωγές αποζημιώσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, κ.α.).

Τίτλοι σπουδών

  • LLB, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμμετοχές & Διακρίσεις

  • Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1983)
  • Νομική σύμβουλος και δικαστική εκπρόσωπος σε ασφαλιστικές εταιρίες
  • Νομική σύμβουλος και δικαστική εκπρόσωπος στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 2004 – 2019
  • Νομική σύμβουλος και δικαστική εκπρόσωπος στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) – 2015

Τομείς εξειδίκευσης

  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Αστική Ευθύνη Συμβατική – Εξωσυμβατική / Αδικοπραξία

Γλώσσες

Αγγλικά