ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Trainee Lawyer

Ασκούμενη δικηγόρος από το 2018, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο