Στην PD Law Offices εκπροσωπούμε κυρίως ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (πράκτορες, μεσίτες, κλπ), όπως επίσης τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Μια λίστα των μόνιμων συνεργασιών μας περιλαμβάνει σημαντικούς παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς και του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως

 • Allianz Ελλάς
 • Groupama Φοίνιξ
 • Ergo Hellas
 • Εθνική Α.Ε.Γ.Α.
 • Bulstrad Vienna Insurance Group PLC
  (του Ομίλου Vienna Insurance Group)
 • Eurolife ERB
 • Ατλαντική Ένωση
 • Ευρωπαϊκή Πίστη
 • Δύναμις
 • Υδρόγειος
 • Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
 • Coris Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Διακανονισμού Ζημιών
 • Επικουρικό Κεφάλαιο
 • Willis Towers Watson Ελλάς

Στην PD Law Offices έχουμε διευρύνει το πελατολόγιο μας σε πολυεθνικές εταιρίες που επιδιώκουν την ισχυρή και αποτελεσματική εκπροσώπηση τους στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως η Bank Austria Leasing Argo Immobilien Leasing Gmbh και η Sigma Leasing Gmbh, θυγατρικές της Τράπεζας της Αυστρίας, η BNP Paribas Cardif S.A. του Ομίλου BNP Paribas, η SOGECAP S.A. του Ομίλου Société Générale, κ.ά.

Η εταιρία μας επίσης εκπροσωπεί μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως κατασκευαστικές εταιρίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακευτικές εταιρίες, εταιρίες του κλάδου υγείας και περίθαλψης, ενώ επί σειρά ετών εκπροσωπούμε τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).