ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Partner

Ο Ιωάννης Παντελίδης είναι ιδρυτής και διαχειριστής της PD Law Offices και δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1979.

Ο Ιωάννης Παντελίδης αναλαμβάνει τον χειρισμό μεγάλης κλίμακας δικαστικών διενέξεων, καθώς και διαιτησιών σημαντικών αστικών και εμπορικών διαφορών. Παράλληλα, συμβουλεύει τους πελάτες μας σε θέματα εταιρικού δικαίου και σύνθετων εταιρικών συναλλαγών, ιδιωτικής ασφάλισης, κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance), τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και σε άλλους εμπορικούς τομείς, όπως για φαρμακοβιομηχανίες και αυτοκινητοβιομηχανίες.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, διετέλεσε ως προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, νομικός σύμβουλος ασφαλιστικών θεμάτων της Επιτροπής Διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου Εμπορίου και του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Πέραν αυτών, ο Ιωάννης Παντελίδης συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εταιριών «Ασπις Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Commercial Value ΑΑΕ», αναλαμβάνοντας το έργο του Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Ζωής.

Τίτλοι σπουδών

  • LLM, Εμπορικό Δίκαιο, Πανεπιστήμιο Paris Descartes
  • LLB, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμμετοχές & Διακρίσεις

  • Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1979)
  • Προϊστάμενος νομικής υπηρεσίας Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, Ο.Α.Ε.Π. (2002-2014)
  • Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου Εμπορίου σε θέματα ασφαλιστικών εταιριών
  • Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Εξωτερικών
  • Νομικός Σύμβουλος Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Συγκοινωνιακού Δικαίου, I.E.T.L. (2009- σήμερα)

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Εμπορικές συμβάσεις, διαιτησίες , συγχωνεύσεις, εκκαθαρίσεις
  • Επόπτης εκκαθάρισης ασφαλιστικών εταιριών

Γλώσσες

Γαλλικά, Αγγλικά