ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Partner

Ο Ιωάννης Παντελίδης είναι ιδρυτής και διαχειριστής της δικηγορικής εταιρίας Pd Law Offices και δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1979.

Ο Ι. Παντελίδης αναλαμβάνει το χειρισμό μεγάλης κλίμακας δικαστικών διενέξεων, καθώς και διαιτησιών σημαντικών αστικών και εμπορικών διαφορών. Παράλληλα, συμβουλεύει τους πελάτες μας σε θέματα εταιρικού δικαίου και σύνθετων εταιρικών συναλλαγών, ιδιωτικής ασφάλισης, κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance), τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και σε άλλους εμπορικούς τομείς (πχ. φαρμακοβιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, κτλ).

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, διετέλεσε ως προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, νομικός σύμβουλος ασφαλιστικών θεμάτων της Επιτροπής Διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου Εμπορίου και του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Πέραν αυτών, ο Ιωάννης Παντελίδης συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εταιριών «Ασπις Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Commercial Value ΑΑΕ», αναλαμβάνοντας το έργο του Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Ζωής.

Από το 2009 έως σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Συγκοινωνιακού Δικαίου (I.E.T.L.).

Τίτλοι σπουδών

  • Πανεπιστήμιο PARIS V, Εμπορικό Δίκαιο (LL.M)
  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B.)

Γλώσσες

Γαλλικά, Αγγλικά