• Αποτελεσματικότητα

  • Αποδοτικότητα

  • Εξέλιξη

  • Συνέπεια

  • Πρωτοπορία

Αυτά είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μακροχρόνιας πορείας του δικηγορικού μας γραφείου PD Law Offices, από το 1941, όταν ιδρύθηκε από τον Εμμανουήλ Παντελίδη στον Βόλο μέχρι και σήμερα.

Με έδρα την Αθήνα από το 1967 η εταιρία μας έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, έχοντας δυναμική παρουσία σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Σήμερα, διευθύνεται από τους Ιωάννη Παντελίδη και Αναστασία Νταραντάνη και πλαισιώνεται από μια ομάδα αξιόλογων και καταρτισμένων δικηγόρων, με ευρεία εξειδίκευση και εμπειρία στον χώρο του δικαίου.