• Αποτελεσματικότητα

  • Αποδοτικότητα

  • Εξέλιξη

  • Συνέπεια

  • Πρωτοπορία

Αυτά είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μακροχρόνιας πορείας του δικηγορικού μας γραφείου από το 1941, όταν ιδρύθηκε από τον Εμμανουήλ Παντελίδη στο Βόλο μέχρι σήμερα.

Με έδρα την Αθήνα από το 1967 το γραφείο Pd Law Offices έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και έχει δυναμική παρουσία σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Σήμερα διευθύνεται από τους Ιωάννη Παντελίδη και Αναστασία Νταραντάνη και πλαισιώνεται από μια ομάδα αξιόλογων και καταρτισμένων δικηγόρων, με ευρεία εξειδίκευση και εμπειρία στο χώρο του δικαίου.