ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ

Senior Associate

Η Αναστασία Τσιμπλάκη ασχολείται με θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, με έμφαση σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance), τόσο στον ασφαλιστικό όσο και στον τραπεζικό τομέα. Πέραν αυτών, συμμετέχει ενεργά στο χειρισμό διασυνοριακών διενέξεων, εμπορικής και εν γένει αστικής φύσεως.

Τίτλοι σπουδών

 • LLM, Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο, Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 • LLB, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Συμμετοχές & Διακρίσεις

 • Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2010)
 • Μέλος της PD Law Offices, 2018
 • Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το 2014
 • Διακανονισμός Ζημιών στο Νομικό Τμήμα της εταιρίας Bureau Veritas SA στο Παρίσι (Legal, Risk & Compliance Department, 2013-2014
 • Παράδοση μαθημάτων με αντικείμενο την Αδικοπραξία στο Αγγλοσαξονικό Σύστημα Δικαίου («Introduction to Common Law and Torts») στο Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 2012 – 2014
 • Διακανονισμός Ζημιών και χειρισμός θεμάτων “Compliance” στο Νομικό Τμήμα της εταιρίας Liberty International Underwriters στο Παρίσι, μέλος του Ομίλου Liberty Mutual Group
 • Πρακτική άσκηση στη PD Law Offices, 2008 – 2010
 • Πρακτική άσκηση στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Κομοτηνή Θράκης, 2005 –2006

Τομείς εξειδίκευσης

 • Εταιρικό Δίκαιο & Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
 • Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά