ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΚΟΥΤΑ

Associate

Η Κωνσταντίνα Μπουσκούτα είναι δικηγόρος Αθηνών από το έτος 2019.
Εξειδικεύεται στο αστικό, εμπορικό και ασφαλιστικό δίκαιο.

Τίτλοι σπουδών

  • Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ UVA, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (LL.M.)
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (LL.B.)

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά